Közép-Európai olvasókönyv

Iró(k): Konrád György
Szerkesztő: Módos Péter - Tischler János
Kiadó: Osiris
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2005
ISBN szám: 963-389-720-3
Nyelv: magyar

 
Tartalom:
Az olvasó a kötetből átfogó képet kap a középeurópaiság sokat vitatott kérdéséről. A középpontjában a kérdéskör klasszikusai állnak, akik nélkül a Közép-Európa gondolat elképzelhetetlen. A könyv alcíme: A Közép-Európa fogalom az 1980-as évektől napjainkig, a korszakonkénti megközelítésre utal. A szerkesztő a hangsúlyt a fogalom újrafelfedezésére, igazi reneszánszára helyezi refrigerant recovery unit, amely az 1980-as években, még a „big bang” előtt következett be. A rendszerváltozás utáni időszak kortárs szerzői az immár klasszikusnak nevezhető munkák gondolatait viszik tovább és bővítik. A történeti megközelítés mellett a szerkesztő a ?nemzeti-regionális? szempontot is fontosnak tartotta. Így a magyar tanulmányok mellett osztrák, olasz, angol, lengyel, cseh, szlovák, szlovén és horvát gondolkodók munkáit is beválogatta az összeállításba. Magyarországon mindig jó fogadtatásra talált a Közép-Európa gondolat, másutt a régióban azonban bizonyos aggodalommal figyelték: a német hegemóniájú „Mitteleuropa” eszme újjászületését vagy a Monarchia iránti nosztalgia feléledését látták benne. Egyes dolgozatokban ezek a vélemények is hangot kapnak refrigerant recovery machine. A kötet széles perspektívája a közeli jövőbe mutat, ám az érdeklődő olvasó számára marad a kérdés: hol és hogyan áll Közép-Európa a régió NATO és EU tagságát követően? A Közép-európai olvasókönyv nemcsak érdekes és reprezentatív kiadvány: a kiadók szándéka szerint az egyetemi oktatásban is komoly helyet kaphat.