Erdélyi referenciák


Referencia: KONRÁD György

ADAMESTEANU Gabriela ; BABETI Adriana ; UNGUREANU Cornel: Egy másik Európa? Korunk, 1999, 1 sz. 80-82. old. mutatók: sajtó, Románia / Kelet-Európa / Közép-Európa, 22 (A GDS hetilapja) , KIS Danilo / KONRÁD György , közép-európaiság / kultúra , politikai interjú.

BAKK Miklós: Civil tásadalom. Illúziók és realitások Közép-Európában. A Hét, 39, 39 sz. . old. mutatók: Kelet-Európa, KONRÁD György / WALZER Michael , politika / civil társadalom / demokrácia / elit / / közakarat / politikai elit , politológia.

BAKK Miklós: Nyelv és felelősség. A Hét, 1994, 40 sz. 5. old. mutatók: politikai intézmények, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , MANNHEIM Karl / WEBER Max / KONRÁD György / SZELÉNYI Iván / BÍRÓ Zoltán , politika / értelmiség / politika & erkölcs / erkölcs & politika / magyarok (romániai) / etnicitás / politikai nyelvezet / , politológia.

BAKK Miklós: Vita. A Történet, amely velünk van. A Hét, 1994, 42 sz. 3-4. old. mutatók: tudományos intézmények/politikai intézmények, KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja / Szabadelvű Kör , KONRÁD György / SZELÉNYI Iván / BÍRÓ A. Zoltán / LŐRINCZ D. József / DÁVID Gyula , erdélyiség / erdélyi kérdés / magyarok (romániai) / tradicionalizmus / modernizmus / konzervativizmus / liberalizmus / elit / népszolgálat / értelmiség , politológia .

BALOGH Edgár: Vita. Világbomlás, világalakulás. A Hét, 1994, 7 sz. 6. old. mutatók: SCHOLL-LATOUR Peter / KONRÁD György , nacionalizmus / kisebbségvédelem , politikatörténet / politológia.

BÁNYAI Péter: Kelet-Európában sorsdöntő a gondolatok szerepe. Beszélgetés Konrád Györggyel, a nemzetközi PEN-klub elnökével. A Hét, 1991, 25 sz. 3. old. mutatók: politikai intézmények, Románia / Kelet-Európa, Nemzeti Megmentési Front (FSN) / Társadalmi Dialogus Csoport (GDS) / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , KONRÁD György , értelmiség / nomenklatúra / / román nacionalizmus , politikai interjú / politikai analízis.

replique montre de luxe BÍRÓ A. Zoltán: Centralizált hatalmi beszédmód (Kiindulópontok a szocialista médiaszerkezetek pragmatikai szintjének elemzéséhez). Antropológiai Műhely, 1993, 2 sz. 37-56. old. mutatók: Románia, KLEMPERER Victor / FOUCAULT Michel / WOLF Eric R. / KONRÁD György / SZELÉNYI Iván , mass-media / médiafal / ritualizáció / média & befogadó / hatalom / legitimáció / szocialista médiaszerkezet / médiaszerkezet (szocialista)mass-media & hatalom / hatalom & mass-média , médiaszociológia.

BÍRÓ A. Zoltán: A társadalom védelme és/vagy építése. Elemzés a romániai magyar elit "termelődéséről" és szerepéről. Antropológiai Műhely, 1997, 3-4 sz. 5-37. old. mutatók: tudományos intézmények, KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja , CSEPELI György / ÖRKÉNY Antal / TAMÁS Pál / SZELÉNYI Iván / KONRÁD György , magyar társadalom (romániai) / romániai magyar elit l: magyar elit (romániai) / elit / kisebbségi társadalom / társadalom (kisebbségi) / értelmiség / elit (kisebbségi) / kisebbségi elit / életútkutatás / intézmény / értelmiség & politika / politika & értelmiség / értelmiségi szerep / legitimáció / magyar elit (romániai) / politika / társadalom , politika-szociológia / antropológia.

B.J.: Szemle. [A harmadik évezred küszöbén. Megközelítések a "közös európai ház"-hoz. Zalaegerszegi Könyvpártoló Alapítvány, 1989] Átmenetek, 1990, 1 sz. 54. old. mutatók: BIBÓ István / BZEZINSKI Zbigniew / KONRÁD György , történetfilozófia-recenzió.

BODÓ Barna: Lokalitás és érdektagolódás. A Hét, 1997, 35 sz. 3-4. old. mutatók: ROKKAN Stein / LIPSET S.M. / GERGELY A. András / KONRÁD György / WALZER Michael , kommunizmus & posztkommunizmus / társadalmi törésvonalak / demokrácia / elit / helyi társadalom / modernizáció / társadalom (helyi) / civil szféra / nemzet(politikai & kultúr-) / / nemzeti identitás / magyarok (szórvány) / társadalom / nemzet / társadalom , politológia / szociálpszichológia.

BOGDÁN László: Konrád-kalauz. A Hét, 1990, 28 sz. 6-7. old. mutatók: KONRÁD György , irodalomkritika.

BOGDÁN László: Létezik-e ami van, avagy Közép-Europa álomban, képzeletben. A Hét, 1990, 29 sz. 6-7. old. mutatók: Kelet-Európa / Közép-Európa, KONRÁD György / HAVEL Vaclav / MICHNIK Adam , közép-európaiság , politikai publicisztika.

BOGDÁN László: Oldás és kötés, avagy veszve van-e aki messze van, s messze van-e aki veszve. A Hét, 1990, 9 sz. 6. old. mutatók: TAMÁS GÁSPÁR Miklós / KONRÁD György / HOBSBAWM Eric J. / SZŐCS Géza / CSIKI László , ellenállás / irodalom & politika / kultúra , politikai publicisztika.

BOZÓKI András: Demokraták a demokrácia ellen? Tiltakozó mozgalmak Magyarországon az 1990-es választások után. Korunk, 1992, 10 sz. 52-61. old. mutatók: politikai intézmények, Magyarország, Magyar Demokrata Fórum (MDF) , POWER Paul F. / KONRÁD György / SZELÉNYI Iván , politika / polgári engedetlenség / civil társadalom / kommunizmus & posztkommunizmus / értelmiség / demokrácia / rendszerváltás / politikai elit / elit / polgárság , politikatörténet / politika-szociológia.

BUSEK Erhard: Európának el kell fogadnia saját sokszínűségét és mások másságát. A Hét, 1991, 36 sz. 11-12. old. mutatók: Európa, KONRÁD György , / európai integráció , politológia / politikai publicisztika.

BUSEK Erhard: Találkozások Európával. Romániai magyar írók, művészek és tudósok Bécsben. Korunk, 1991, 1 sz. 19-23. old. mutatók: alapítványok, Ausztria / Európa, Bornemissza Péter Társaság (Bécs) , GORBACSOV Mihail Sz. / DAHRENDORF Ralf Gustav / KONRÁD György , politikai publicisztika / politikatörténet.

CSEPELI György ; ÖRKÉNY Antal: Nemzet, polgár, állam. A Hét, 1992, "7 ; 8 sz." 11 ; 11. old. mutatók: Kelet-Európa, MARSHALL Thomas / MARX Karl / TURNER Brian / GOMBÁR Csaba / SZABÓ Miklós / KONRÁD György , nemzet / nacionalizmus / állampolgárság / nemzetállam / kisebbségi kérdés / szocializmus / nemzeti identitás / magyarságtudat , politológia / politika-szociológia / politikatörténet.

EGYED Péter: A könyv és ami előtte van. A Hét, 1990, 40 sz. 8-9. old. mutatók: KONRÁD György / SZELÉNYI Iván / FÁBIÁN Ernő / DAHRENDORF Ralf Gustav / , értelmiség / nemzet / politika / nacionalizmus / értelmiség & politika / politika & értelmiség , politológia / politika-filozófia.

FÁBIÁN Ernő: Egyenes beszéd a kapcsolatokről. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. 392-397. old. mutatók: politikai intézmények, Románia, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Európai Unió (EU) , SZILÁGYI Zsolt / ORBÁN Viktor / KONRÁD György , magyarellenesség (román) / magyarok (romániai) / / román nacionalizmus / közösség / európai integráció / magyar sajtó (romániai) / állampolgárság (kettős) / mass-media / sajtó , politológia.

FőLDÉNYI F. László: Kitekintés és bezárkozás. vázlatos feljegyzések a mai magyar szellemi helyzetről. A Hét, 1999, 52 sz. 6-7. old. mutatók: SZÉCHENYI István / LUKÁCS György / NÉMETH László / KERÉNYI Károly / HAMVAS Béla / TÁBOR Béla / SZABÓ Lajos / KONRÁD György / ERDÉLYI János / TAMÁS GÁSPÁR Miklós , magyar kultúra/kultúra (magyar)/kultúra , kultúrfilozófia / művelődéstörténet.

GÁLFALVI György: Konrád György születésnapjára. A Hét, 1993, 14 sz. 9. old. mutatók: KONRÁD György , művelődéstörténet.

GÁLL Ernő: Értelmiségi alternatívák. A Hét, 1991, 8 sz. 1-4. old. mutatók: MAKKAI Sándor / KONRÁD György / SZELÉNYI Iván , transzilvanizmus/értelmiség/magyarok (romániai)/magyar egyetem (romániai)/nomenklatura/ceausizmus , művelődésszociológia / politológia.

GÁLL Ernő: Nacionalizmus az ezredfordulón. Genetikus gyűlölködés? A Hét, 1993, 38 ; 39 sz 3 ; 3-4. old. mutatók: Balkán / Kelet-Európa / Közép-Európa, Európa Tanács / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség , BIBÓ István / LACOSTE Yves / TITO Joszip Broz / LENDVAI Paul / FEJTŐ Ferenc / KUNDERA Milan / KONRÁD György / SCHÖPFLIN György / BAKK Miklós / SZŰCS Jenő , balkanizáció/jugoszláv válság/nacionalizmus/ortodoxia & katolikusok/katolicizmus & ortodoxia/közép-európaiság/katolikusok/ortodoxia , politológia .

GÁLL Ernő: Posztmodern (?) távlatok. A Hét, 1993, "31 ; 32 sz." 4-5 ; 5-6. old. mutatók: GELLNER Ernst / BEREND T. Iván / RÁNKI György / VAJDA Mihály / HERF Jeffrey / HUNTINGTON Samuel / KONRÁD György , posztmodern & modern/nacionalizmus//legitimitás/népi kultúra/centrum & periféria/periféria & centrum/fundamentalizmus/fasizmus/etnocentrizmus , politika-szociológia / politika-filozófia.

HARTUNG Klaus: Egy antipolitikus Berlinben. A Hét, 1999, 11 sz. 11. old. mutatók: Berlin / Budapest, KONRÁD György , zsidók/antiszemitizmus , irodalmi publicisztika / irodalomtörténet.

KONRÁD György: Az áldozat nézőpontja. A Hét, 1990, 23 sz. 11. old. mutatók: KONRÁD György , tabu/emberölés/bűn/erőszak/ideológia , erkölcsfilozófia.

KONRÁD György: Előszó, 1990. március. Korunk, 1990, 5 sz. 584-587. old. mutatók: KONRÁD György , művelődéstörténet.

KONRÁD György: Értelmiségi státusz nincs! Beszélgetés társadalmi és politikai szerepről, hivatásról, hatalomról s egy létező szomorúságról. Kérdezett Kántor Lajos és Kónya Sándor. Korunk, 1991, 9 sz. 1070-1081. old. mutatók: Kelet-Európa, KONRÁD György , értelmiség/hatalom/kommunizmus & posztkommunizmus , politikai interjú.

KONRÁD György: Wallenbegről. A Hét, 1998, 34 sz. 11-12. old. mutatók: magyarország, WALLENBERG Raoul / KONRÁD György , Holocaust/zsidók , kisebbségtörténet / oral-history.

KONRÁD György ; SZELÉNYI Iván: Tallózó. A lelekes értelmiségi és a rend .[Konrád György-Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Gondolat Kiadó, 1989] Átmenetek, 1990, 2 sz. 89-91. old. mutatók: KONRÁD György / SZELÉNYI Iván , értelmiség/értelmiség & politika/politika & értelmiség/politika , politika-szociológia / politológia.


Breitling Super Avenger réplique montres